Rør-installationer og el til overskudsvarmeprojekt

3. oktober 2018

VEKS og pektinfabrikken CP Kelco er i et fælles projekt gået sammen om at omsætte et støjproblem til et overskudsvarmeprojekt, som i dag dækker 2.200 boligers fjernvarmebehov. Brøndum har udført rørinstallation samt el-arbejde og teknisk isolering på den primære side af varmepumpen.

VEKS, som leverer fjernvarme til Københavns Vestegn, har over de seneste år udvidet deres fjernvarmenet til også at omfatte Køge by samt området omkring Køge. I den forbindelse er der blevet etableret en fjernvarmeledning ud til Skandinavisk Transportcen­ter, der ligger tæt ved CP Kelco i Lille Skensved. Dette har åbnet op for udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelcos industrianlæg.

VEKS og CP Kelco har derfor indgået et samarbejde om at udnytte overskudsvarme fra industriproduktionen til fjernvarme, og det er blevet en succes.

Til den officielle indvielse af projektet tidligere på året deltog Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, og han havde kun rosende ord til overs for VEKS og CP Kelcos overskudsvarmeprojekt:

”Anlægget er et synligt bevis på fremtidens varmesektor. I har set mulighederne i overskudsvarme, som ellers var et spildprodukt. Samtidig har I løst et støjproblem til glæde for naboerne. Det vil jeg gerne rose jer for. Det er godt tænkt. Flere virksomheder skal se den vej, som I har valgt,” sagde Lars Christian Lilleholt bl.a. i sin tale.

Komplet rørinstallation samt el
Brøndum har levereret og installeret komplet rørinstal­lation på VEKS’ side af varmepumpen. Arbejdet har også inkluderet el-in­stallation, som vi har udført i samarbejde med Kallesøe El samt Norisol Isolering.

Der er tale om en løsning, hvor relativ lavtemperatur-overskuds­varme fra processerne delvist bliver udnyttet til direkte forvarm­ning af fjernvarmevandet til 72 grader. Herudover anvendes det delvist til slutopvarmning til 85 grader ved brug af en el-drevet varmepumpeløsning, der leverer en samlet effekt på 5,5 MW fjernvarme.

Rent teknisk er der på CP Kelcos fabrik blevet installeret en var­mepumpe, som er koblet til VEKS’ fjernvarmesystem i Køge. Var­mepumpen erstatter to store køletårne, der hidtil blot har blæst varmen op i luften - hvor energien dermed er gået tabt.

På denne måde er et spildprodukt blevet til et gavnligt produkt – til glæde for miljøet og økonomien.

Mere om teknikken bag
Der er på CP Kelcos fabrik i Lille Skensved installeret en veksler, der udnytter spildvarmen fra CP Kelco . Veksleren - og eventuel anvendelse af en varmepumpe - erstatter to store køletårne, der førhen blæste varmen op i luften. Varmepumpen hæver temperaturen på vandet fra 30-40 grader til de ønskede 75-85 grader, hvilket er temperaturkravet i Køge Fjernvarmes system - henholdsvis sommer og vinter.

Der var allerede etableret fjernvarmeledninger i Transportcenteret i Køge, som ligger tæt på CP Kelco. Der var således kun behov for at etablere en relativ kort fjernvarmeledning fra CP Kelco til det eksisterende fjernvarmenet for at sikre afsætning af overskudsvarmen. Denne faktor har været vigtig for økonomien i projektet – kombineret med den seneste positive udvikling af meget store varmepumper. Varmepumpen hos CP Kelco kan omsætte op til 460 kW (cirka fire millioner kWh pr. år).

Læs mere om projektet på VEKS’ hjemmeside