NCC og Brøndum vinder stor rammeaftale med Gentofte Fjernvarme

NCC og Brøndum er en robust projektorganisation bag rammeaftalen, der løber i to år og rummer option for forlængelse op til fem gange et år, hvilket betyder en mulig samlet kontraktsum på knap 500 mio. kroner i perioden. 

Gentofte Fjernvarme har lagt en plan for udbygning af fjernvarmen i kommunen, hvor cirka 6.100 husstande vil få tilbud om at blive koblet på fjernvarmen frem til 2028. Arbejdet er udbudt i to rammeaftaler, Øst og Vest.

NCC og Brøndum har i konsortium vundet Delkontrakt Vest, der perioden igennem omfatter cirka 40 km. hovedledning og fjernvarme til op mod 3.000 husstande.

”Fjernvarmesektoren er en uundværlig del af den grønne omstilling, og Brøndum støtter med denne rammeaftale op om Danmarks opfyldelse af 2030-målet,” siger Thomas Larsen, afdelingschef Fjernvarme, som har stået i spidsen for fjernvarme-udbygningsprojektet fra A-Z.

”Kontrakten er en fortsættelse af det gode samarbejde, vi allerede har med NCC på en fjernvarmerammeaftale med HOFOR,” siger Tue Sjøntoft, administrerende direktør i Brøndum. ”Vi arbejder videre med en robust og velfungerende fælles organisation, og det sætter vi stor pris på. Samtidig er vi glade for at være med til at accelerere den grønne omstilling i Gentofte.”

Arbejdet er allerede begyndt ved Ellegårdsvej i Dyssegårdskvarteret.

Læs den fælles pressemeddelelse.