Brøndum polstres af ejer efter underskud

Et fejlslagent opkøb, uforholdsmæssig stor organisationsudvidelse og eftervirkninger af Covid-19 betyder, at Brøndum-koncernen i sit 2021/22-regnskab må notere et underskud på 6,7 mio. kroner.

Årets negative resultat er uventet i forhold til forventningerne og betegnes som utilfredsstillende. Tallene viser en omsætning i koncernen på 660 mio. kr. mod 554 mio. kr. året før, mens koncernens bruttoresultat udgør 67 mio. kr. Årets resultat efter skat udgør et underskud på 6,7 mio. kr. 

Hovedaktionæren har efter regnskabets afslutning styrket koncernens kapitalberedskab og tilført 25 mio. kr. 

Ledelsesskift og justering af organisationsstruktur

”Det utilfredsstillende resultat kan primært henføres til et fejlslagent køb af aktiviteter og aktiver fra konkursboet efter Thomsen og Fals A/S i september 2021. Processen viste sig at være mangelfuld og dårligt gennemført”, fastslår bestyrelsesformand Steffen Martin Baungaard, der også påpeger, at integrations­indsatsen ledelsesmæssigt var langt under, hvad der kunne forventes, og at der har været betydelige ekstra integrationsomkostninger. 

”Samtidig fejllæste ledelsen muligheder i markedet og satsede på større vækst. Tabene blev forstærket af en uforholdsmæssig stor organisationsudvidelse på forventet efterbetaling”, påpeger bestyrelsesformanden, der påpeger, at konsekvensen af disse fejl er taget efter balancedagen i form af et sceneskift i direktionen. 

Den tidligere adm. direktør er fratrådt, og Jette Grabow er tiltrådt som adm. direktør for såvel Brøndum Holding A/S som Brøndum A/S. Desuden er direktionen tilført solid faglig erfaring med Peter Sørensen og Lars Thorup Trankjær. De tre direktions­medlemmer kommer alle fra koncernen og kan derfor sikre den nødvendige kontinuitet i forhold til kunder, medarbejdere og leverandører. 

Brøndum er desuden blevet ramt af eftervirkningerne af Covid-19. Grundet koncernens forskudte regnskabsår blev regnskabet negativt påvirket af udviklingen i perioden januar – april 2022. 

Fokus på Brøndums kerneaktiviteter 

”Vi har haft en fornuftig start på det nye regnskabsår og har gennemført en række omlægninger og tiltag, så de stærke fagkompetencer i selskabet kommer til sin ret. Der er skåret i ledelseslag og ændret på organisatorisk struktur, så de håndværksmæssige kvaliteter og kunderne er i fokus. Dette er, sammen med ejerens tilførsel af kapital, baggrunden for, at vi i selskabets ledelse ser med fortrøstning på fremtiden”, fastslår Jette Grabow. ”Brøndum-koncernen arbejder målrettet på at øge fokus på de faglige kernekompetencer og styrkepositioner med henblik på at forbedre såvel den operationelle drift som styrke fundamentet for langsigtet udvikling.” 

Selskabets ordrebeholdning er tilfredsstillende, og med de gennemførte restruktureringer forventes et positivt resultat på 5-10 mio. kr., uagtet at de generelle tendenser peger mod en afmatning i byggeriet. Brøndum-koncernen er samtidig godt positioneret til at bidrage aktivt til de aktiviteter på energi- og klimaområdet, der forventes at være upåvirkede af en eventuel opbremsning i økonomien. Jette Grabow fortæller samtidig, at der efter statusdagen er sket et frasalg af selskabets el-aktiviteter i Aalborg som et resultat af den forøgede fokus på selskabets kerneaktiviteter. 

Yderligere oplysninger:

Jette Grabow, Adm. direktør, tlf. 20 10 16 20