Brøndum lander overskud før skat på 12,7 mio. kr.

27. juni 2018

Brøndum-koncernen har leveret et bedre resultat end forventet, markedspositionen er styrket, og for første gang i otte år bidrager alle koncernselskaber med sorte tal. Brøndum-koncernens turnaround er lykkedes, og derfor forlader adm. direktør Jes Jensen jobbet, når en afløser er på plads senere på året.

Med et overskud før skat på 13,2 mio. kr. i regnskabsåret 2017/2018 mod et underskud på 12,6 mio. kr. i 2016/17 lægger Brøndum-koncernen for alvor afstand til den stribe mere eller mindre utilfredsstillende resultater, som har præget teknikentreprenøren gennem en årrække.

”Vi havde forventet at nå sorte tal i 2017/18, og det nåede vi. Så resultatet er absolut tilfredsstillende, og det er i særdeleshed tilfredsstillende, at resultatet er både solidt og bredt forankret på tværs af koncernselskaberne,” fastslår adm. direktør Jes Jensen, Brøndum-koncernen.

”Den målrettede indsats, der er gennemført over de sidste to år, har sat sig positive spor på tværs af hele koncernen, og alle koncernens selskaber bidrager med sorte tal. Især Brøndum A/S har tidligere været et problembarn, men også her er der nu sorte tal,” konstaterer bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen.

Resultatet kan tilskrives både interne og eksterne faktorer
”Ledelsen med Jes i spidsen har forstået at udnytte det høje aktivitetsniveau, som er i byggeriet, og konvertere det til overskud og lønsom vækst. Nettoomsætningen er således steget med knap 15 procent i forhold til regnskabsåret 2016/17. Så på trods af de udfordringer, Brøndum-koncernen har haft over de senere år, er det lykkedes os at bevare markedets tillid,” fastslår Torben Bjerre-Madsen.

Brøndum har haft fokus på en tværgående tilpasning og fintuning af de forskellige forretningsområder, og de aktuelle tal viser, at markedet har taget godt imod disse initiativer.

”Projektsiden udvikler sig positivt, og inden for serviceydelser har vi oplevet betydelig vækst,” siger Jes Jensen og uddyber: ”Vi er en landsdækkende virksomhed, men vi har gennem de sidste år intensiveret vores lokale indsats på prioriterede lokaliteter, bl.a. gennem etablering af afdelinger i Randers, Middelfart og på Lolland Falster.”

Tabsgivende projekter er hegnet ind
Gennem en årrække blev koncernens resultater drænet af ”efterslæb” på enkelte problematiske og tabsgivende projekter. Disse er nu hegnet ind og under fuld kontrol. Samtidig har koncernen gennem de sidste to års turnaround arbejdet intensivt med procedurer og forretningsgange, som i en stadig mere kompliceret verden sikrer, at projekter håndteres kvalificeret fra tilbudsgivning over projektering til udførelse.

Den succesfulde turnaround har også sat sig spor i større effektivitet og produktivitet på tværs af organisationen. Væksten på knap 15 procent er således realiseret og håndteret, selv om det gennemsnitligt antal medarbejdere er reduceret fra 443 til 424.

”Vi skal videre”
Forventningen til det igangværende regnskabsår er en fortsat positiv udvikling.

”Vi skal videre. For 2018/19 er målet fortsat udbygning af vores organisation og markedsposition, som gerne skulle konverteres til et resultat og en bundlinje, som er på niveau med 2017/18,” konstaterer Torben Bjerre-Madsen.

En forventet opsigelse
Jes Jensen blev medlem af Brøndums bestyrelse i 2015, og året efter overtog han posten som adm. direktør. Samme år indtrådte Torben Bjerre-Madsen som bestyrelsesformand, og begge har haft maksimal fokus på den turnaround, som nu har bragt Brøndum-koncernen tilbage på sporet.

”Jes Jensens opsigelse og fratræden var forventet og er dermed helt uden dramatik. Det er således aftalt, at Jes Jensen fortsætter som adm. direktør, indtil hans efterfølger er på plads,” oplyser Torben Bjerre-Madsen.

”Helt fra start har det været en fælles forståelse, at Jes’ opgave var at få Brøndum i sorte tal. Med 2017/18 regnskabet lukket og godkendt, kan vi konstatere, at der er positiv bundlinje i alle koncernselskaber, og dermed er Jes’ definerede opgave løst. Det har ikke været en let opgave, for turnaround’en er gennemført i et uhyre konkurrencepræget marked med pressede marginer. Jes har sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne leveret en imponerende indsats, og tallene dokumenterer, at det er lykkedes at gennemføre store interne forandringer uden at miste fokus og momentum på markedet,” konstaterer Torben Bjerre-Madsen.