Brøndum introducerer nyt varmepumpekoncept

Brøndums Fjernvarme- og Industriafdeling deltager hvert år talstærkt på Dansk Fjernvarmes landsmøde, i år deltog også Brøndums adm. direktør, bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem. 

Efterspørgslen på bæredygtige løsninger er voksende, og Brøndum A/S arbejder intensivt med bæredygtighed og grønne tekniske løsninger.

I Brøndums fjernvarmeløsninger er der allerede taget et hensyn til miljøets ressourcer ifm. etablering af fjernvarmerør i kommunernes nye udstykninger, konvertering fra gas til fjernvarme og CO2-neutral køling til erhvervsejendomme.

Med Brøndums nye varmepumpeløsning - gennemprøvet og fabrikstestet - konverteres virksomheders primære varmeforsyning og reducerer virksomhedens samlede energiforbrug, energiomkostninger og CO2-udledning.

”I Brøndum oplever vi en stigende efterspørgsel på bæredygtige og miljøvenlige løsninger, når vi byder på fag- og totalentrepriser,” siger Peter Sørensen.

Virksomheder, der ønsker primær forsyning med varmepumpe, kan søge om anlægstilskud til grøn omstilling fra Energistyrelsens Erhvervspulje og opnå støtte på op til 50% af anlægsinvesteringen, afhængigt af virksomhedens størrelse, mængden af energibesparelser m.m. SparEnergi.dk/erhvervstilskud

Allerede i skrivende stund giver Brøndum priser på tilbud, hvor Brøndums varmepumpeløsning indgår. 

Hør Peter Sørensen, Direktør (COO), Brøndum Hvidovre og Carlo Siebert, direktør (COO), IESenergy fortælle om Brøndums miljøvenlige varmepumpekoncept.

Foto fra venstre: Jan Johan Kühl, bestyrelsesmedlem, Steffen M. Baungaard, bestyrelsesformand, Jette Grabow, adm. direktør Brøndum A/S og Peter Sørensen, Direktør Brøndum Hvidovre.