Brøndum har udført sprinkler i det nye p-anlæg i Skejby

Det er et flot syn, det nye parkeringshus i Skejby. Foruden 17 forskudte niveauer med parkeringspladser til hospitalets patienter og pårørende er parkeringsanlægget toppet med en imponerende helikopterlandeplads. Her kan både Forsvarets store helikoptere og de gule lægehelikoptere lande.

Nede i kælderen, langt fra helikopterlandeplads og parkerede biler, ligger sprinklercentralen. For sprinklerfagfolk er synet mindst lige så imponerende som det, man møder ovenpå: Seks brandrøde alarmventiler i snorlige rækker, acceleratorer, en sprinklerpumpe, en trykholdepumpe og en sprinklertavle fylder rummet og tilfører vand til sprinklersystemet i hele parkeringshuset, såfremt der opstår en brand. I parkeringshuset er der desuden installeret 2.217 sprinklerdyser.

Brøndums sprinklerafdeling har stået for projektering og installation af sprinkler i det nye p-anlæg, som forventes at være i fuld drift fra midten af december 2017.

"Har du spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte mig."
Peter Korsgaard Jensen Afdelingsleder Sprinkler

Se, hvad vi kan hjælpe med