Brøndum har fremlagt årsregnskab for 2018/19

1. oktober 2019

Brøndum-koncernens forventede overskud på 10 millioner blev til et underskud på 27 mio. kr. ”Vi blev indhentet af en stribe af problemer, men vi er ved at få orden i eget hus og går efter et positivt resultat i 2019/20,” lyder det fra koncerndirektør Tue Sjøntoft. 

Brøndum-koncernens regnskab for 2017/18, der i forhold til omsætning og indtjening umiddelbart så ud til at være godt, viste sig reelt at være medvirkende til en stribe problemer, som forvandlede regnskabet for 2018/19 til et stort underskud. Det er den nøgterne konklusion, som den nye ledelse af Brøndum-koncernen må drage i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 2018/19.

For det viste sig, at en række forhold fra regnskabsåret 2017/18 økonomisk påvirkede det følgende regnskab, så det endte med et underskud på 27 millioner kroner i stedet for det forventede overskud på knap 10 millioner kroner. Og resultatet står da også i skærende kontrast til meldingerne om veloverstået turnaround, som blev givet af fremlæggelsen af regnskabet for 2017/18.

”Det var både overraskende og ærgerligt,” siger adm. direktør Tue Sjøntoft, der betegner de seneste to regnskaber som ekstraordinære og usædvanlige. ”Men vi har arbejdet intenst på at få styr på tingene, og på baggrund af de gennemførte tiltag og resultaterne for første del af indeværende regnskabsår ser vi positivt på udviklingen.”

Ny kapital sikrer det økonomiske fundament i konsolideringsåret 2019/20 
”2019/20 bliver et konsolideringsår med maksimal fokus på at sikre en stabil projekteksekvering og på fortsat styrkelse af organisationen. Vi forventer et positivt resultat i intervallet 4-8 millioner kroner baseret på en omsætning på niveau med sidste år – altså i størrelsesordenen 575-600 millioner kroner," oplyser Tue Sjøntoft, der glæder sig over, at Brøndums ejere har tillid til, at det vil lykkes at vende udviklingen.

Det er kommet kontant til udtryk ved, at ejerne har indskudt 30 millioner kroner som egenkapital, der herefter udgør 64 millioner kroner svarende til en soliditet på 25,5 % procent. Dermed er det økonomiske fundament sikret.

I forhold til at skabe orden i eget hus er der implementeret en række værktøjer, som sikrer bedre rapportering og bedre opfølgning på en række økonomiske parametre. Samtidig arbejdes med en mere struktureret tilgang til nye opgaver og en bedre risikoafdækning i tilbudsfasen, ligesom opfølgning på igangværende projekter er styrket.

Endelig er der på tværs af såvel koncernledelse som datterselskabernes ledelse sket en faglig og erfaringsmæssig opgradering bl.a. via ansættelse af ledere med lang og tung brancheerfaring. Også på bestyrelsesniveau er der hentet forstærkning i form af Steffen Baungaard, der gennem en årrække ledede HusCompagniet og derudover indtager bestyrelsesposter i en række virksomheder, bl.a. Arkil og Carl Ras.

”Stærkt utilfredsstillende, men der er lyspunkter”
”Det er et uventet og stærkt utilfredsstillende resultat,” fastslår Brøndums bestyrelsesformand, Torben Bjerre-Madsen.

”Set i bakspejlet står det klart, at koncernbestyrelsen gennem længere tid ikke havde et velbelyst og retvisende informationsniveau at arbejde ud fra. I konsekvens heraf blev en række problemstillinger ikke håndteret optimalt og i tide, hvilket havde betydelige negative konsekvenser i forhold til indtjeningen.”

”Vi må konstatere, at en lang række enkeltstående forhold tilsammen havde en voldsom effekt. Vi må tage ansvaret på egne skuldre, for hovedårsagen til at det gik så galt, har altovervejende været manglende orden i eget hus. Derfor har vi gennem det seneste halve år arbejdet intenst med at gøre noget ved disse problemer, og med de initiativer, som gennem 2019 er taget i samspil med den nye ledelse, er det min overbevisning, at vi igen har fået kontrol over tingene.”

Trods det store underskud kan Brøndums bestyrelsesformand godt finde lyspunkter for koncernen.

”Selvom vi opererer i et meget konkurrencepræget marked, er vores markedsposition udtrykt gennem omsætningen set over en årrække ganske stabil, og trods faldet i omsætningen fra sidste år ligger vi fortsat i det leje, som var gældende for de forudgående år. Det tager jeg som udtryk for, at kunderne fortsat har tillid til, at Brøndum kan levere varen. Dertil kommer, at vi i indeværende regnskabsårs første fire måneder har nået positive resultater,” afslutter Torben Bjerre-Madsen.