Brøndum Fjernvarme renoverer og udbygger på Aarhus Havn

28. februar 2019

På baggrund af en større byudvikling i Sydhavnskvarteret har Aarhus Kommune besluttet, at fjernvarmerør og -anlæg i og omkring Aarhusværket skal renoveres og udbygges.

Brøndum har vundet opgaven med renovering og udbygning af fjernvarmerør og -anlæg på Aarhus Havn, og vores fjernvarme- og industriafdeling er allerede i fuld gang med projektet.

”På Aarhusværket er vi gået i gang med at udskifte de eksisterende rør med større rør - fra Ø 350 til Ø 450. Udskiftningen sikrer en større gennemstrømning af vand og gør det dermed muligt at forsyne et større område af byen. Vi udskifter samtidig de gamle varmevekslere, pumper og ledningsanlæg med nye og mere energivenlige modeller,” fortæller Allan Guldbæk Christiansen, der er ass. afdelingschef i Brøndum Fjernvarme.

I samarbejde med Barslund etablerer Brøndum desuden en 550 m lang transmissionsledning på havnen i Aarhus. Ledningen skal forsyne dele af sydbyen med fjernvarme. På samme sted etableres en 550 m lang distributionsledning, som skal fordele fjernvarme ud til de omkringliggende bygninger i området.

Opgaven udføres for AffaldVarme Aarhus og forventes afsluttet til oktober 2019.

"Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til projektet eller har brug for hjælp til et lignende projekt."
Allan Guldbæk Christiansen Ass. afdelingschef, Fjernvarme

Andre fjernvarmeprojekter