Brøndum A/S overtager EWII Tekniks fjernvarmeaktiviteter i det midtjyske

29. juni 2018

Aktuelt opkøb er et vigtigt skridt i realiseringen af Brøndums vækststrategi

For få dage siden kunne vi offentliggøre et tilfredsstillende årsregnskab, som med en vækst på 15 % og et tocifret millionoverskud markerede, at Brøndum-koncernen er kommet sikkert gennem sin turnaround.

Og nu tager vi et vigtigt skridt i realiseringen af den fastlagte organiske vækststrategi, hvor målet er en udbygning af organisationen, bl.a. med fokus på at øge den lokale tilstedeværelse for kunne servicere kunderne så effektivt som muligt.

Brøndum overtager således en række fjernvarmeaktiviteter i det midtjyske område, hvor EWII Teknik har løst opgaver i blandt andet Aarhus og Silkeborg.

”Aftalen betyder, at 12 af EWII Tekniks medarbejdere overdrages til Brøndum. Det sikrer os en markant styrkelse af vores position på fjernvarmeområdet i Midtjylland, og de nye medarbejdere tilknyttes Brøndums afdeling i Aarhus,” oplyser koncerndirektør Jes Jensen.

Positionen styrkes
Brøndum løser en bred vifte af opgaver inden for fjernvarmeforsyningen – lige fra etablering af kraftvarmeværker og transmissionsledninger til udbygning, vedligeholdelse og reparationer af distributionsnettet.

”Vi har ansvaret for vedligeholdelse af fjernvarmenettet i flere storbyer, og vi står i forvejen stærkt på dette felt på Sjælland og i hovedstadsområdet. Med overtagelsen af EWII Tekniks fjernvarmeaktiviteter i det midtjyske styrker vi vores position afgørende i denne region,” siger Jes Jensen.

Lokal tilstedeværelse er afgørende
Overtagelsen af EWII Tekniks fjernvarmeaktiviteter i det midtjyske passer perfekt ind i Brøndums langsigtede vækststrategi, hvor netop lokal tilstedeværelse er afgørende for en række af koncernens forretningsområder.

”Løbende vedligeholdelse, reparationer, udskiftning samt udvidelser på distributionsnettet er en naturlig del af fjernvarmeværkernes forsyningssikkerhed, og derfor er lokal tilstedeværelse helt afgørende for at kunne løse disse opgaver og betjene kunderne effektivt,” fastslår Jes Jensen.

Brøndum er en landsdækkende virksomhed, men vi har gennem de sidste år intensiveret vores lokale indsats på prioriterede lokaliteter, bl.a. gennem etablering af afdelinger i Randers, Middelfart og på Lolland Falster.

"Vi oplever betydelig vækst i forhold til vores serviceydelser, og det netop offentliggjorte regnskab dokumenterer, at markedet har taget godt imod disse initiativer,” slutter Jes Jensen.

Øvrige nyheder fra Brøndum-koncernen