Brøndum arbejder sig til øget resultatgrad og fastholder et solidt fundament

28. juni 2021

I et år præget af Corona fastholder Brøndum-koncernen resultatet på samme niveau som sidste år. Omsætningen lander lavere end sidste år, mens resultatgraden er øget marginalt.


Brøndum-koncernen kommer ud af det forskudte regnskabsår 1. maj 2020 til 30. april 2021 med et resultat før skat (EBT) på 10,0 mio. kroner, hvilket er samme niveau som sidste år, hvor overskuddet var 10,2 mio. kroner. Aktiviteten indenfor service og fjernvarme har været udfordret af Covid-19 pandemien og omsætningen falder med 7 % fra 598 mio. kroner til 554 mio. kroner. Resultatgraden før skat er øget fra 1,7 % til 1,8 %.


”Jeg tror godt, vi kan kalde resultatet en arbejdssejr”, udtaler adm. direktør Tue Sjøntoft og fortsætter: ”Der er ingen tvivl om, at vi har vundet mange små kampe for at komme i mål med årets resultat i et regnskabsår, der startede næsten samtidig med den første nedlukning af Danmark. Alle medarbejdere i Brøndum fortjener stor ros for det kæmpe arbejde, der er gennemført i hele organisationen. Jeg er stolt over, at vi i et udfordrende år har evnet både at fastholde vores resultat og samtidig har forbedret vores forretnings- og indtjeningsgrundlag”.


Det positive resultat afspejler de seneste års indsatser indenfor entreprisesegmentet

Brøndums ledelse har i de seneste år haft fokus på at styrke virksomhedens evne til at afvikle projekter succesfuldt, og netop disse indsatser ser ud til at have båret frugt i årets resultat: ”Vores arbejde med en mere struktureret tilgang til nye opgaver, fortsat øget fokus på sikkerhed og bedre risikostyring har givet konkrete resultater”, forklarer Tue Sjøntoft.


Men det er ikke alene projekterne i Danmark, der har bidraget til det samlede resultat for koncernen. Også aktiviteterne i Grønland, der er Brøndums andet hjemmemarked har givet en betydelig omsætning og indtjening.


”Vi er enormt stolte over af være en stor arbejdsgiver og del af det grønlandske samfund, hvor vi beskæftiger næsten 100 medarbejdere. Vi er meget tilfredse med, at vores omsætning i Grønland er øget det seneste år og vi forventer også fremadrettet at se et højt aktivitetsniveau. Vi vil fortsat investere i Grønland og har derfor også åbnet vores kontor i Ilulissat igen”, fortæller Tue Sjøntoft afsluttende om aktiviteterne i Grønland.

Brøndum lægger ikke skjul på, at Covid-19 pandemien har givet benspænd med lavere aktivitet og svære betingelser for planlægning i dele af forretningen. Alligevel har Brøndum valgt at investere i årets løb:


”Trods de udfordrende forhold har vores medarbejdere evnet at sætte nye initiativer i gang, og vi har aktivt valgt at investere i vores servicesegment, ligesom vi har tilkøbt en fjernvarme- og industriafdeling i Aalborg – alt sammen for at styrke vores position i markedet”, forklarer Tue Sjøntoft.


Udsigterne for det kommende år tegner godt

”Vi er godt tilfredse med den retning, virksomheden har, og vi har et godt fundament at bygge videre på. Forårets medarbejdertrivselsundersøgelse bekræfter os i, at vi har en solid og meget loyal medarbejderstab, der hver dag gør en stor indsats for Brøndum og hele holdet. Jeg syntes alt i alt, vi er godt på vej til at gøre Brøndum til en endnu mere attraktiv virksomhed for både vores kunder og medarbejdere”, afslutter Tue Sjøntoft.


Koncernens ordrebeholdning er opgjort til 472 mio. og er forøget med 114 mio. siden sidste år. Sammen
med en solid pipeline forventer ledelsen en stigning i aktivitetsniveauet i regnskabsåret 2021/22 og en
omsætning på omkring 600-650 mio. kroner samt et resultat før skat i niveauet 10-15 millioner kroner.

 

Flere nyheder fra Brøndum-koncernen