Bedre indeklima på Hovedgård Skole

Eleverne på Hovedgård Skole kan se frem til et bedre indeklima i klasseværelserne. Brøndum har netop afsluttet et omfattende ventilationsprojekt på to fløje på skolen, hvor vi har demonteret eksisterende kanalsystemer og etableret nye behovsstyrede ventilationsløsninger.

”Ventilationsanlægget på skolen var ikke tidssvarende, og det går både ud over indeklima og energiforbrug. Derfor har vi demonteret det eksisterende kanalsystem og udskiftet det med et nyt, moderne system med nye armaturer. Alle elementer er dimensioneret og monteret, hvor der tages hensyn til energiforbruget ved et lavere tryktab,” fortæller Michael Boye, der er afdelingschef for Ventilation hos Brøndum.

Der er samtidig blevet indbygget VAV-spjæld, som giver en tilpasning af luftmængden til de rum, der har særlige behov.

”Vi har haft fokus på at skabe behovsstyrede løsninger, således at lokalerne med særlig belastning af indeklimaet får tilført en større luftmængde. Vi har derfor også etableret ventilation i flere lokaler og dermed skabt en kontrolleret luftbalance på skolen. De gamle remtrukne ventilatorer er blevet udskiftet med mere energivenlige kammerventilatorer, hvorved strømforbruget er blevet reduceret væsentligt. Så alt i alt vil skolen fremover opleve mærkbare forbedringer på såvel indeklima som energiforbrug, siger Michael Boye.

Indeklima og indlæring hænger tæt sammen

At flere skoler i de senere år har fået øjnene op for at få etableret ventilationssystemer, er ikke en tilfældighed. Der er nemlig en tydelig sammenhæng mellem indlæring og indeklima. Dårlig udluftning og en deraf følgende for høj koncentration af CO2 bevirker, at børnene får hovedpine, bliver trætte og har sværere ved at koncentrere sig. Alt dette går ud over både indlæring og trivsel. Det fastslår bl.a. en undersøgelse foretaget af DTU og Danish Science Factory (2014). Undersøgelsen påpeger, at CO2-koncentrationen i over halvdelen af de danske klasselokaler er for høj, og at det er en direkte konsekvens af dårlige ventilationsforhold.

Ifølge Michael Boye kan den automatiske ventilation være en del af løsningen.

”Langt de fleste danske skoler har ikke mekanisk ventilation, og derfor bliver CO2-niveauet hurtigt for højt, hvis ikke man sørger for at ventilere lokalerne ved at åbne vinduerne. Med ventilationssystemer sker udluftningen helt automatisk, og det sikrer et langt bedre indeklima. Det er også en mere energieffektiv løsning end at åbne vinduerne,” forklarer Michael Boye.

Brøndum har udført ventilationsarbejdet i etaper, således at undervisningen har kunnet fortsætte uhindret.

"Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til projektet."
Michael Boye Afdelingschef, Ventilation

Se vores øvrige ventilationsprojekter

Urban Mediaspace

Bæredygtige løsninger inden for sprinkler, sanitet og ventilation

Lalandia

Sprinkler- og ventilationsløsninger til Aquadome

Godsbanen

Sprinkling og ventilation til kulturcenter

Navitas

Brøndum udfører VVS, sprinkler, køl og ventilation

Sådan kan vi også hjælpe dig