PRESSEMEDDELELSE: Brøndum koncernens årsregnskab for 2014-2015

1. oktober 2015 

Brøndum koncernen har offentliggjort årsregnskabet for 2014-2015, hvor den samlede omsætning er på 551 mio. kr. og årets resultat er et underskud på 7,7 mio. kr. efter skat. Resultatet betragtes af ledelsen som meget utilfredsstillende.

Aktiviteter i selskaberne

I Brøndum Grønland A/S er omsætningen steget med godt 24 % til trods for en fortsat generel afmatning i investeringer i det grønlandske samfund. Brøndum Stål ApS har oplevet en mindre fremgang i aktiviteterne. De udenlandske aktiviteter i Brøndum International A/S er steget som følge af en god aktivitet på Thule-basen i Grønland og på det færøske marked. Trods generel vækst i udbuddet af opgaver på det danske marked, har Brøndum A/S kun haft en begrænset aktivitetsstigning.

Hos Brøndum koncernen siger adm. direktør Asger Brøndum:

- Vi har haft vanskeligt ved at bevare og fastholde kontinuiteten i projektlederstaben og ledelsen i vores danske øst region, hvilket har betydet et øget pres på organisationen og vanskelige situationer med manglende ressourcer. Dette har i høj grad forværret situationen med nogle vanskelige projekter, som vi har måttet nedskrive med betydelige beløb.

Positive udsigter og forventninger

Den forretningsmæssige udvikling fortsætter i alle selskaber med fokus på at vælge de rigtige opgaver og foretage den nødvendige risikoafdækning før igangsætning af projekter. Endvidere at udvikle forretningen mod bedre udnyttelse af effektiviteten og produktiviteten samt højne niveauet af projektstyringen i alle led.

Koncernen vil fokusere på at fastholde medarbejdere og udvikle deres kompetencer med henblik på at styrke konkurrenceevnen og dermed potentialet til at forbedre indtjeningen.

Bestyrelsen har tillid til de tiltag, der er foretaget i Brøndum A/S og ser positivt på det igangværende regnskabsår, hvor indtjeningen i koncernen igen forventes at give overskud.

For at sikre kapitalgrundlaget i Brøndum A/S har moderselskabet tilført kr. 18 mio. i koncerntilskud, hvorfor egenkapital og soliditet er uforandret.

- Vi har en fin ordrebeholdning i vores enheder. Og dette sammenholdt med de organisatoriske tiltag, det stadigt skærpede fokus og en positiv udvikling i udbuddet af opgaver på alle aktivitetsområder i samtlige selskaber i koncernen gør, at vi forventer en positiv resultatudvikling på den primære drift, slutter adm. direktør Asger Brøndum.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se økonomiske hoved- og nøgletal her
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asger Brøndum

Asger Brøndum

Adm. direktør

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, kan du læse mere her: Læs mere

OK, forstået