Brøndum er godkendt efter VENT-ordningens retningslinjer

Brøndum er godkendt efter VENT-ordningens retningslinjer

Alle vores teknikere er certificerede til at gennemføre service efter VENT-ordningens krav. Det er din garanti for, at eftersynet af dit ventilationsanlæg overholder alle kvalitetskrav og gældende retningslinjer.

VENT-ordningen sikrer kvaliteten

VENT-ordningen arbejder for, at de godkendte virksomheder er specielt kvalificerede til at servicere ventilationsanlæg efter bestemte retningslinjer. Ordningen sikrer derfor, at dit ventilationsanlæg altid lever op til de aktuelle krav til ventilation.

Som godkendt VENT-virksomhed bliver Brøndum A/S løbende auditeret. Det sker gennem uvildig stikprøvekontrol gennemført af VENT-ordningen, der sikrer kvaliteten af vores arbejde. Herudover bliver der løbende ført kontrol med vores interne procedurer og servicerapporter.

Få et serviceeftersyn af Brøndums specialiserede teknikere

Vores serviceteknikere er godkendt til at gennemføre service efter VENT-ordningens krav.

I godkendelsen ligger en garanti for, at vores teknikere er kvalificerede til at servicere ventilationsanlæg og få mest muligt ud af dem. 

Som kunde er du derfor altid sikret en kvalitet og service efter ensartede retningslinjer, når du får udført et ventilationseftersyn af teknikere fra Brøndum A/S.

Hvad indeholder et VENT-serviceeftersyn fra Brøndum?

Når vi udfører et serviceeftersyn på dit ventilationsanlæg, gennemfører vi det efter en fast tjekliste. Det er din sikkerhed for, at alle relevante dele i dit anlæg er målt og gennemgået. Efter et gennemført servicetjek får du en servicerapport, som dokumenterer, hvordan dit anlæg kører. De parametre vi udfører tjekket på baggrund af, er:

• At luftmængden er målt og vurderet
• At alle tekniske data vedrørende tryk er vurderet
• At der ikke er generelle fejl og mangler
• At der ikke er fejl og mangler, som gør, at driften bliver uøkonomisk
• At der er foretaget stop-, frost- og brandafprøvning på ventilationsaggregatet
• At alle punkter i VENT-service er udført og tjekket

Når disse opgaver er gennemført, forsynes anlægget med et VENT-mærkat. På den måde kan man se, hvornår det sidste servicetjek er udført, og hvem der har foretaget det.

Mere om VENT-ordningen
"Har du spørgsmål til vores ventilationsløsninger? Du er velkommen til at kontakte mig og høre, hvordan vi kan hjælpe dig."
Ole Gregersen Projektdirektør, Projekter Vest

Sådan kan vi også hjælpe dig